Praktijk voor Kind en Ouder

Home

"Een vlieger heeft tegenwind nodig om op te stijgen"

Het leven van een kind verloopt niet altijd onbezorgd. Er kunnen allerlei problemen rond de ontwikkeling of opvoeding van uw kind ontstaan. Soms redden ouders het even niet meer zonder speciale zorg, ook al doen ze nog zo hun best. Hulpverlening door iemand die gespecialiseerd is in de zorg voor kinderen kan dan nodig zijn. Een Gezondheidszorgpsycholoog, Orthopedagoog en Kinder & Jeugdpsycholoog houdt zich als universitair geschoolde deskundige bezig met het onderzoeken en behandelen van psychische stoornissen en gedragsproblemen bij kinderen en het gezin.

Visie van de praktijk

Praktijk voor Kind en Ouder stelt zich ten doel praktisch, vlot en doelmatig psychologische hulp te bieden met respect voor de eigenheid van ieder kind en het gezin. De praktijk werkt waar mogelijk probleem oplossend en levert een bijdrage aan het welbevinden van het kind en zijn systeem middels het bevorderen van het gedrag in het dagelijks functioneren. Het is ons streven uw kind in onze praktijk één vaste behandelaar te bieden. Praktijk voor Kind en Ouder is gevestigd midden in de wijk Zenderpark. Dit zorgt voor een laagdrempelig contact in de buurt, korte lijnen, intensief overleg en gedeelde zorg.

Doelgroep

De praktijk is gericht op kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar en hun ouders. Wij bieden diagnostiek en behandeling bij psychiatrische problemen, gedragsstoornissen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen en opvoedingsproblemen.

Met welke specifieke problemen kunt u voor hulp bij ons terecht? Praktijk voor Kind en Ouder richt zich op de volgende gedrag gerelateerde probleemgebieden: De ontwikkeling, relatie gedrag en emoties en het gezinsfunctioneren. Lees meer...

Welke werkwijze hanteert de praktijk?

Er worden drie fasen doorlopen in het psychologische hulpverleningstraject: het Intakegesprek, een korte onderzoeksfase en de behandeling. Lees meer...

Het team van Praktijk voor Kind en Ouder

team Praktijk Kind en Ouder

De behandelaren van Praktijk voor Kind en Ouder zijn lid van verschillende beroepsverenigingen en beschikken over een ruime kennis en ervaring . De praktijkhouder bewaakt zorgvuldig de kwaliteit van de praktijk, werkzaamheden en stappen in het hulpverleningsproces, in samenwerking met de medewerkers. De behandelaren van Praktijk voor Kind en Ouder zijn allen breed inzetbaar en beschikken daarnaast over enkele specialisaties.

Drs. Anita T.J. Vergeer-Langeslag, praktijkhouder

Registraties:
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Orthopedagoog Generalist NVO
 • Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd
 • Cognitief Gedragstherapeut VGCt
 • Specialisaties: rouw, echtscheiding, adolescentenproblematiek, ADHD, autisme, trauma-angst, selectief mutisme
 • Vanaf de start van de praktijk in 2002 draagt Anita, inmiddels samen met haar medewerkers, zorg voor de organisatie en kwaliteit van de praktijk.
Drs. Anita T.J. Vergeer-Langeslag
Drs. Marijke van Dijk-Huisbrink

Registraties:              
 • Orthopedagoog NVO, met diagnostiek aantekening
 • EMDR therapeut
 • Specialisaties: ADHD, echtscheiding, trauma-angst, eetproblematiek
 • Marijke is al vele jaren werkzaam in de praktijk en heeft de registratie SKJ
Drs. Marijke van Dijk-Huisbrink
Drs. Anneke van Dijk

Registraties:
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Specialisaties: zelfbeeldproblemen, ADHD, autisme, angst, stemmingsproblematiek.
 • Anneke was diverse jaren werkzaam in het UMC te Utrecht.
Drs. Anneke van Dijk
Drs. Meike Nieuwland-Schreiber

Registraties:
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd
 • Specialisaties: gedragsproblemen bij begaafde kinderen, speltherapie, ADHD, agressieregulatieproblematiek.
 • Meike heeft ruime ervaring en is gewend te werken met een brede doelgroep.
Drs. Anneke van Dijk
Drs. Iris van Ginkel
 • Registraties: Gezondheidszorgpsycholoog BIG
  Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 • Specialisaties: ADHD, angst,
  somberheid, zelfproblematiek
 • Na twee deskundig ingevulde 
  vervangingsperiodes in de praktijk is Iris
  aan het team toegevoegd               
Drs. Iris van Ginkel
Gertruud de Lange-Harbers
 • Praktijkondersteuner
 • Gertruud verzorgt de telefonische Intakes, administratieve praktijktaken en ondersteunt in de praktijkorganisatie
 
        
 
Ilona Wortman-Post, Orthopedagoog en               GZ-Psycholoog i.o. is momenteel in de praktijk werkzaam, vanwege grote drukte              
Susanne Sluijter zal medio februari Anneke van Dijk vervangen, die met zwangerschapsverlof gaat.   Half juni is Anneke weer terug.                                                       
Drs. Anneke van Dijk

Contact