Praktijk voor Kind en Ouder

Home

"Een vlieger heeft tegenwind nodig om op te stijgen"

Het leven van een kind verloopt niet altijd onbezorgd. Er kunnen allerlei problemen rond de ontwikkeling of opvoeding van uw kind ontstaan. Soms redden ouders het even niet meer zonder speciale zorg, ook al doen ze nog zo hun best. Hulpverlening door iemand die gespecialiseerd is in de zorg voor kinderen kan dan nodig zijn. Een Gezondheidszorgpsycholoog, Orthopedagoog en Kinder & Jeugdpsycholoog houdt zich als universitair geschoolde deskundige bezig met het onderzoeken en behandelen van psychische stoornissen en gedragsproblemen bij kinderen en het gezin.

Visie van de praktijk

Praktijk voor Kind en Ouder stelt zich ten doel praktisch, vlot en doelmatig psychologische hulp te bieden met respect voor de eigenheid van ieder kind en het gezin. De praktijk werkt waar mogelijk probleem oplossend en levert een bijdrage aan het welbevinden van het kind en zijn systeem middels het bevorderen van het gedrag in het dagelijks functioneren. Het is ons streven uw kind in onze praktijk één vaste behandelaar te bieden. Praktijk voor Kind en Ouder is gevestigd midden in de wijk Zenderpark. Dit zorgt voor een laagdrempelig contact in de buurt, korte lijnen, intensief overleg en gedeelde zorg.

Doelgroep

De praktijk is gericht op kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar en hun ouders. Wij bieden diagnostiek en behandeling bij psychiatrische problemen, gedragsstoornissen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen en opvoedingsproblemen.

Met welke specifieke problemen kunt u voor hulp bij ons terecht? Praktijk voor Kind en Ouder richt zich op de volgende gedrag gerelateerde probleemgebieden: De ontwikkeling, relatie gedrag en emoties en het gezinsfunctioneren. Lees meer...

Welke werkwijze hanteert de praktijk?

Er worden drie fasen doorlopen in het psychologische hulpverleningstraject: het Intakegesprek, een korte onderzoeksfase en de behandeling. Lees meer...

Het team van Praktijk voor Kind en Ouder

team Praktijk Kind en Ouder

De behandelaren van Praktijk voor Kind en Ouder zijn lid van verschillende beroepsverenigingen en beschikken over een ruime kennis en ervaring . De praktijkhouder bewaakt zorgvuldig de kwaliteit van de praktijk, werkzaamheden en stappen in het hulpverleningsproces, in samenwerking met de medewerkers. De behandelaren van Praktijk voor Kind en Ouder zijn allen breed inzetbaar en beschikken daarnaast over enkele specialisaties.

Drs. Anita T.J. Vergeer-Langeslag, praktijkhouder
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Orthopedagoog Generalist NVO
 • Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd
 • Cognitief Gedragstherapeut VGCt
 • Specialisaties: rouw, echtscheiding, adolescentenproblematiek, ADHD, autisme, trauma-angst, selectief mutisme
 • Vanaf de start van de praktijk in 2002 draagt Anita, inmiddels samen met haar medewerkers, zorg voor de organisatie en kwaliteit van de praktijk.
Drs. Anita T.J. Vergeer-Langeslag
Drs. Marijke van Dijk-Huisbrink           
 • Orthopedagoog NVO, met diagnostiek aantekening
 • EMDR therapeut
 • Specialisaties: ADHD, echtscheiding, trauma-angst, eetproblematiek
 • Registratie SKJ
Drs. Marijke van Dijk-Huisbrink
Drs. Anneke van Dijk
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 • Specialisaties: zelfbeeldproblemen, ADHD, autisme, angst, stemmingsproblematiek en gewichtsproblemen.
Drs. Anneke van Dijk
Drs. Meike Nieuwland-Schreiber
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd
 • Specialisaties: gedragsproblemen bij begaafde kinderen, speltherapie, ADHD, agressieregulatieproblematiek.
Drs. Anneke van Dijk
Drs. Iris van Ginkel
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
  Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 • Specialisaties: ADHD, angst,
  somberheid en zelfbeeldproblematiek

Drs. Iris van Ginkel
Drs. Ilona Wortman-Post
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG (afrondende fase)
 • Orthopedagoog NVO
 • Specialisaties: SOLK, complexe systemische problematiek
        
 


                                                 
Ilona
Gertruud de Lange-Harbers
 • Praktijkondersteuner
 • Gertruud verzorgt de telefonische Intakes, administratieve praktijktaken en ondersteunt in de praktijkorganisatie

Drs. Anneke van Dijk

Marjolein Meijer
 • Praktijkondersteuner
 • Marjolein verzorgt de telefonische Intakes, administratieve praktijktaken en ondersteunt in de praktijkorganisatieMarjolein
Het hulpaanbod voor jeugd binnen IJsselstein is verder uitgebreid doordat Praktijk voor Kind en Ouder ruimte biedt aan:

- Kinderpsychiater Marie-Lies van Steenderen
  Vergoede zorg voor specialistische GGZ + medicatievragen.

- Systeem-gezinstherapeut Minke Kamstra
 Vergoede zorg voor problemen in de gezinsdynamiek.

- Jongeren- en studiecoach Daniëlle Bergsma

www.forteens.nl/jongeren.html


Contact