Welkom

Wij bieden psychologische hulp – Basis GGZ en licht Specialistische GGZ aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die wonen binnen Lekstroom (IJsselstein, Benschop, Lopik, Vijfheerenlanden, Nieuwegein, Houten).

De vlieger als metafoor

“Een vlieger heeft tegenwind nodig om op te stijgen”

      “Een vlieger blijkt niet altijd even stevig van bouw te zijn.”

               “Een vlieger ondervindt op zijn vlucht rukwinden en instabiliteit.”

                                “Aan de touwtjes van een vlieger moet je blijven trekken.”

Het mooie aan kinderen is dat ze onbevangen en uniek zijn in hun doen en laten en beleving. Een bepaalde aanleg of omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een kind tijdelijk in de knel komt met zijn eigenheid. Ook het leven van een kind verloopt niet altijd onbezorgd. Er kunnen allerlei problemen rond de ontwikkeling of opvoeding van uw kind ontstaan. Soms redden ouders het even niet meer zonder extra zorg, ook al doen ze nog zo hun best. Hulpverlening door iemand die gespecialiseerd is in de psyche van kinderen kan dan nodig zijn. 

Een Gezondheidszorgpsycholoog, Orthopedagoog  of Kind- en Jeugdpsycholoog houdt zich als universitair geschoolde deskundige bezig met het onderzoeken van psychische, emotionele en gedragsklachten en het behandelen van diverse psychische stoornissen en gedragsproblemen bij kinderen. Een hulpverlener- therapeut bij Praktijk voor Kind en Ouder is empathisch, positief, respectvol, motiverend, heeft oog voor het unieke van ieder kind, beschikt over een breed scala aan vaardigheden en methodieken en stelt het contact met kind en ouder/verzorger centraal. Praktijk voor Kind en Ouder stelt zich ten doel praktisch, vlot en doelmatig psychologische hulp te bieden.

Praktijk voor Kind en Ouder is HKZ-gecertifieerd. Voor meer informatie kijk ook op onze nieuws pagina en/of op de HKZ website.

Privacy Policy