Praktijk voor Kind en OuderActueel

De praktijk onderhoudt nauwe contacten met medewerkers van het jeugdteam in IJsselstein.

Speerpunt Overleg Wijkgerichte Zorg 2018:
Kinderen die opgroeien met een ouder met psychiatrische problematiek. KOPP