Nieuws

28-2-2024 Wij zijn zeer verheugd om te kunnen melden dat wij per 2 april er een nieuwe collega bij hebben. Rianne Dor (GZ-psycholoog) komt ons team versterken. Binnenkort stelt zij zichzelf voor op onze team pagina

28-02-2024 Wachttijd: +/- 12-14 weken

1-1-2024 Meike Nieuwland-Schreiber en Heidi Hennevelt-van de Graaf nemen het stokje van Anita Vergeer over als praktijkhoudsters. Ze hebben ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging, op onze teampagina stellen zij zichzelf verder voor.

7-12-2023 Praktijk voor kind en Ouder is HKZ -gecertificeerd

Met trots kunnen wij melden dat Praktijk voor kind en ouder in het bezit is van het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Dit betekent onder andere dat bij ons in de praktijk: 

  • De zaken intern goed op orde zijn.
  • De Cliënt centraal staat.
  • Betrouwbare resultaten gepresenteerd worden.
  • Voortdurend word gewerkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Om het HKZ-certificaat te behouden vinden regelmatig controles (audits) plaats door een externe, onafhankelijke organisatie. Meer weten over het HKZ-certificaat en de Stichting HKZ? Kijk dan op www.hkz.nl

1-11-2023
Er gaat iets veranderen bij PKO

Anita vertelt:
Praktijk voor Kind en Ouder is altijd in beweging maar
maakt momenteel een bijzondere ontwikkeling door.
Alweer 22 jaar geleden ben ik gestart met Praktijk voor
Kind en Ouder omdat er behoefte bleek bij de
huisartsen en andere zorgverleners van IJsselstein aan
laagdrempelige GGZ zorg voor Kind en Jeugd. Sindsdien
is de praktijk uitgegroeid tot de zorgverleningspraktijk
GGZ Jeugd voor de regio Lekstroom die we nu zijn en
weten ouders, huisartsen, IB-ers en het Jeugdteam ons
goed te vinden.
We hebben de Jeugdtransitie en vele veranderingen
overleefd, geleidelijk aan is ons team gegroeid naar 11
hardwerkende medewerkers en is in de organisatie
ruimte gecreëerd voor een volwaardige backoffice.
Kortom er is voor IJsselstein e.o. een fijne plek als basis
om kwalitatief goede psychologische zorg te leveren
waarbij het kind en het gezin centraal staan.
Inmiddels is nu voor mij het moment aangebroken om
een mooie, nieuwe fase in te gaan in mijn leven. Eind
2023 stop ik met mijn werkzaamheden als
praktijkhouder en GZ-psycholoog. De praktijk gaat, zoals
ik dat altijd voor ogen had, voortgezet worden op een
voor de cliënt zo geruisloos mogelijke wijze.
Ik ben daarom erg blij dat ik in 2 collega’s nl. Meike
Nieuwland en Heidi Hennevelt fijne en deskundige
opvolgers heb gevonden als zorgmanagerspraktijkhouders.
Hierdoor ben ik ervan overtuigd dat de
GGZ zorg Jeugd, in de lijn van wat wij hebben neergezet
met elkaar de afgelopen decennia in IJsselstein, goed zal
worden gecontinueerd.
Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat mij is gegeven
in al die jaren en wens dit mijn opvolgers ook zeker toe.
We moeten het immers samen voor elkaar zien te
krijgen om het kwetsbare kind in zijn directe omgeving
te helpen in de veeleisende wereld van alle dag.
Aandacht voor de (veer) kracht van ieder individueel
kind en het gezin zal hoog in het vaandel blijven staan.
Op woensdag 13 december a.s. neem ik voldaan, maar
ook met enige weemoed, afscheid van de praktijk en
mijn netwerk met een afscheidsborrel.
Ik dank iedereen die ik niet meer ga zien alvast voor de
fijne samenwerking en het vertrouwen in de afgelopen
jaren en wens jullie veel succes in het werken met Kind
en Jeugd toe, wetend dat alle hulp en support zo hard
nodig zal blijven om kinderen het geluk te gunnen dat
ze zo verdienen


Praktijk voor Kind en Ouder bestaat 20 jaar!