Samenwerking

Praktijk voor Kind en Ouder is gevestigd in de wijk Zenderpark in IJsselstein. Dit betekent laagdrempelig contact in de buurt, korte lijnen, gedeelde zorg en waar nodig intensief overleg met school, het jeugdteam of een andere hulpverlener. Een kort, oplossingsgericht traject, dicht bij huis vanuit positieve gezondheid vormt ons uitgangspunt in de hulp aan kinderen. Dit komt overeen met de visie op jeugdzorg van overheid en gemeente.

Het hulpaanbod voor jeugd binnen IJsselstein is uitgebreid doordat Praktijk voor Kind en Ouder ook ruimte biedt aan:

– Kinderpsychiater Marie-Lies van Steenderen, om de donderdag in de praktijk werkzaam
Vergoede zorg voor specialistische GGZ + medicatievragen. Deze nauwe samenwerking zorgt voor korte lijnen in de keten van basis en specialistische GGZ.

– Systeem-gezinstherapeuten Jolieke Kleppe en Alwin de Rooij
Vergoede zorg voor problemen in de gezinsdynamiek. Wij kunnen waar nodig kort en laagdrempelig een lopende casus overleggen of een kind dat bij ons bekend is in overleg met u aanmelden voor een consult bij de systeemtherapeut.

Medisch Centrum Nieuwpoort

Een ochtend in de week heeft een therapeut van Praktijk voor Kind en Ouder zitting op huisartsenlocatie Nieuwpoort- Jan van der Heydenweg 350.  Naast consulten vindt daar ook overleg plaats met de huisartsen en POH GGZ over casuïstiek en organisatie GGZ jeugdzorg.

Overige samenwerking

De praktijk onderhoudt goede contacten met medewerkers van het jeugd- en sociaal team IJsselstein. Er is overleg en samenwerking wanneer het jeugdteam een casus naar ons verwijst of wij in samenwerking de casus oppakken om zo de best mogelijke hulp te bieden. Deze samenwerking is er ook met de overige sociale teams van de regio Lekstroom en met Save.

Daarnaast is er regelmatig overleg en overdracht met de overige aanbieders van jeugdhulp in IJsselstein en de scholen.

De praktijk is aangesloten op de Verwijsindex. In overleg met ouders kunnen we op dit portaal samen een signaal afgeven van betrokkenheid, zorg en aanbod rond een kind.

GGZ Lekstroom VGPL

De GZ psychologen van Praktijk voor Kind en Ouder zijn lid van de vereniging voor GZ-psychologen en psychotherapeuten van de regio:  GGZ Lekstroom. Anita Vergeer is bestuurslid. We bundelen op deze wijze regionaal krachten en expertise. Voor meer informatie en wachttijden: www.ggzlekstroom.nl

In het Lokaal overleg Jeugdhulp wordt informatie uitgewisseld over ontwikkelingen rond jeugdhulp in IJsselstein, door plaatselijke hulpverleners uit het formele en informele circuit zoals een huisarts, psycholoog Kind en Jeugd, jeugdteamlid, POH-GGZ jeugd, kinderfysiotherapeut, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Pulse, Buurtgezinnen en Handje Helpen.

Onze praktijk maakt ook deel uit van de werkgroep Jeugd binnen Zorg 4 IJsselstein. In deze werkgroep ligt de nadruk op het zichtbaar maken van expertise en vanuit verbinding goede hulp bieden aan jeugd in IJsselstein. Thema’s die hier de aandacht krijgen van de professionals Jeugd zijn: ADHD, KOPP Kinderen die opgroeien met een ouder met psychiatrische problematiek, ALK,  eetstoornissen, echtscheiding en verslaving bij jongeren.