Hulpaanbod

Wij bieden diagnostiek en behandeling bij psychische en/of gedragsproblemen, psychiatrische – en/of gedragsstoornissen, sociaal-emotionele problemen en complexe opvoedingsproblemen waarbij de psyche een rol speelt. We gebruiken evidence-based en protocollaire behandelprogramma’s die worden afgestemd op de individuele hulpvraag van ieder kind. Tussenevaluaties met ouders en eventuele andere betrokkenen houden het behandelverloop, de doelen en de afronding in de gaten.

Praktijk voor Kind en Ouder richt zich in de behandeling op de volgende aandachtsgebieden:

Psychische knelpunten van een kind in de ontwikkeling:

 • Aandachtstproblematiek, met / zonder hyperactiviteit
 • oppositioneel opstandig gedrag
 • autisme spectrum problematiek
 • problemen na een moeizame start
 • een zorgwekkende ontwikkeling op lichamelijk, intellectueel, of sociaal-emotioneel vlak
 • moeite met de overstap naar de fase van peuter, basisschoolkind, puber of adolescent
 • het omgaan met een verstandelijke of lichamelijke belemmering.

Psychische knelpunten van een kind m.b.t. gedrag en emoties:

 • emotieregulatieproblematiek
 • stemmingsproblemen, depressie
 • dwang  of tic
 • post traumatische stress problematiek
 • eetproblemen
 • aanhoudende lichamelijke klachten (ALK/SOLK)
 • angst, onzekerheid
 • drift, agressie
 • spanning
 • slecht eten, slecht slapen
 • bedplassen of broekpoepen als bijkomend probleem
 • onrust, hyperactiviteit
 • moeizame concentratie
 • problemen in de sociale omgang met leeftijdgenoten
 • een indrukwekkende of traumatische ervaring
 • aanhoudende lichamelijke of psycho somatische klachten 

Psychische knelpunten van een kind m.b.t. het gezin / de relatie met ouders / gezinsleden:

 • rouw- verwerkingsproblemen
 • hechtingsproblemen
 • problematisch functioneren in het gezin; disbalans draagkracht en draaglast in de opvoeding
 • echtscheiding met psychische gevolgen
 • overlijden of ziekte in gezin, familie of naaste omgeving
 • opgroeien met een ouder met psychische problemen/ een kind met een stoornis.

Aanbod Diagnostiek:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Onderzoek van de sociaal emotionele ontwikkeling
 • Observatie op school of thuis
 • Persoonlijkheidsonderzoek (bij vermoeden van een stoornis).
 • Procesdiagnostiek bij een jong kind

Aanbod Behandeling:

 • Individuele therapie: o.a. cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, (trauma) verwerkingstherapie, speltherapie
 • Sociale vaardigheidstraining voor kwetsbare kinderen in lastige overgangsfases
 • Psycho-educatie voor kind en ouder
 • EMDR

Ouderbegeleiding / Mediatietherapie: Begeleiding en praktische adviezen gericht op het verbeteren van de afstemming van de opvoedingsaanpak op de problematiek/stoornis van het kind. Indien wenselijk en altijd in overleg schakelen wij hierbij het jeugdteam of de systeemtherapeut in.

In de behandelfase vinden wij het belangrijk om interventies en trainingsopdrachten voor thuis en school zo nodig op elkaar af te stemmen. Soms stelt de therapeut voor om in het kader van de behandeling ook andere betrokkenen zoals de leerkracht te adviseren.

Wat wij niet bieden:    

 • Onderzoek en/of behandeling leerstoornissen
 • Crisisopvang of 24 uurs zorg

Wanneer leerproblemen een gevolg zijn van sociaal emotionele problemen of een intelligentieonderzoek nodig is in het kader van psychische problematiek bij een kind kunnen wij zeker helpen.

Groepsbehandeling voor kinderen en jeugdigen

Er is op dit moment geen groepsbehandeling bij Praktijk voor Kind en Ouder. Wel wordt hard gewerkt aan het opzetten van een multidisciplinaire ALK-aanpak – lokaal en regionaal – voor Kinderen met Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK).