Nathalie van Schaik, MSc

Vanaf juni 2022 ben ik werkzaam als Orthopedagoog bij Praktijk voor Kind en Ouder. Ik heb de afgelopen jaren gewerkt als Intern begeleider en als Orthopedagoog in het (speciaal) basisonderwijs, waardoor ik goed bekend ben met de zorgstructuur op scholen in IJsselstein. Juist vanuit deze invalshoek heb ik gemerkt hoeveel behoefte er is aan laagdrempelige en kwalitatief goede hulpverlening, waarbij kinderen en ouders zich vanaf het begin af aan gehoord en gesteund voelen.
Als Intern begeleider was ik vaak al betrokken bij passende begeleiding voor een kind in school. Begeleiding van ons bij Praktijk voor Kind en Ouder hoeft niet als drempel ervaren te worden, want het biedt soms net een extra steuntje in de rug om verder te komen in het ontwikkelproces van een kind. Het is juist die samenwerking waar wij voor staan en die waardevol is om hulp zo optimaal mogelijk vorm te kunnen geven.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Orthopedagoog
io tot Orthopedagoog Generalist BIG